Today's Birthdays October 23

1021

Wanyan Wugunai 997 years

Today, Wanyan Wugunai is 997 years old

Wang Anshi 996 years

Today, Wang Anshi is 996 years old

Egeno I of Konradsburg 997 years

Today, Egeno I of Konradsburg is 997 years old

Solomon ibn Gabirol 0 years

Today, Solomon ibn Gabirol is 0 years old

Fujiwara no Kanshi 997 years

Today, Fujiwara no Kanshi is 997 years old

Eudokia Makrembolitissa 0 years

Today, Eudokia Makrembolitissa is 0 years old

Home