Today's Birthdays May 26

1021

Wanyan Wugunai 998 years

Today, Wanyan Wugunai is 998 years old

Wang Anshi 997 years

Today, Wang Anshi is 997 years old

Egeno I of Konradsburg 998 years

Today, Egeno I of Konradsburg is 998 years old

Solomon ibn Gabirol 0 years

Today, Solomon ibn Gabirol is 0 years old

Fujiwara no Kanshi 998 years

Today, Fujiwara no Kanshi is 998 years old

Eudokia Makrembolitissa 0 years

Today, Eudokia Makrembolitissa is 0 years old

Home