Today's Birthdays October 20

707

Abd al-Rahman al-Awza'i 1311 years

Today, Abd al-Rahman al-Awza'i is 1311 years old

Rónán mac Colmáin (Irish poet) 1311 years

Today, Rónán mac Colmáin (Irish poet) is 1311 years old

Home